Thursday, October 14, 2010

SPM - TEKNIK MENJAWAB


PERSEMBAHAN JAWAPAN
1. Maklumat diri dilengkapkan.
2. Nombor soalan ditulis dengan jelas
3. Tajuk yang merujuk kepada soalan
4. Diselang/ langkau/ dibuat garisan yang memisahkan antara satu jawapan dengan jawapan yang lain
5. Teknik menulis dengan teratur/tulisan kemas/pen yg bagus
6. Budget masa ikut peruntukan
7. Baca semua soalan dengan teliti
8. Pilih dengan tepat soalan yang anda tahu jawapannya,biasa buat & banyak dapat markah
9. Buat rangka paling ringkas elak terlupa jawapan
10. Jawab menggunakan bahasa yang mudah, ringkas dan padat
11. Jangan terlalu lama pada soalan tertentu
12. Semak semula jawapan dan jawab soalan yang belum dijawab
13. Jangan sekali-kali tidak menjawab kerana jawapan yang salah tidak dipotong markah
14. Jawab semua bahagian/ ceraian soalan
15. Berikan fakta/ isi yang lebih dari yang diminta
16. Jawab pada helaian baru setiap soalan yang berlainan
17. Soalan perbezaan: buat dalam bentuk jadual

No comments:

Post a Comment