Monday, August 27, 2012

FOKUS ULANGKAJI PMR 2012-IBADAT (SIRI 2)


TOPIK 6 :ZAKAT
1.     Syarat-syarat wajib zakat harta benda
2.     Jenis-jenis harta yang diwajibkan zakat
3.     Lengkapkan jadual berikut tentang nisab dan haul zakat
JENIS ZAKAT
NISAB
HAUL
KADAR ZAKAT
Binatang ternakan
Biri-biri/kibas:
Kambing/lembu/kerbau:
Unta :

Biri-biri/kibas:
Kambing/lembu/kerbau:
Unta :

Hasil pertanian.

Emas, perak, dan mata wang.
EMAS:
PERAK :
MATAWANG:
EMAS:
PERAK :
MATAWANG:

Perniagaan

Harta rikaz dan galian
4.     Jelaskan ASNAF YANG BERHAK MENERIMA ZAKAT berikut:

ASNAF
MAKSUD
HIKMAT DITENTUKAN ASNAF
1.     FAKIR

2.     MISKIN

3.     AMIL4.     MUALLAF5.     HAMBA6.     AL-GHARIMIN7.     FI SABILILLAH8.     IBNU SABIL
5.     Nyatakan peranan Institusi pengurusan zakat di Malaysia?
6.     Nyatakan perbezaan ANTARA ZAKAT, SEDEKAH DAN CUKAI dalam jadual berikut:


ZAKAT
SEDEKAH
CUKAI
HukumMasaJenis
HartaKadar
TOPIK 7: PENGURUSAN JENAZAH

1.    Nyatakan kewajipan terhadap jenazah
2.     Nyatakan Tindakan awal ketika berlaku kematian
3.     Nyatakan Maksud memandikan jenazah
4.     Nyatakan Tujuan memandikan jenazah
5.     Nyatakan Hikmat memandikan jenazah
6.     Apakah maksud mengkafankan jenazah
7.     Nyatakan Hikmah mengkafankan jenazah
8.     Nyatakan Maksud solat jenazah
9.     Nyatakan Tujuan solat jenazah
10.  Nyatakan Syarat sah solat jenazah
11.  Nyatakan Rukun solat jenazah
12.  Nyatakan Hikmah solat jenazah
TOPIK 8: SOLAT SUNAT TAHAJJUD
1.     Nyatakan maksud Solat Sunat Tahajud
-       Sembahyang sunat yang dilakukan setelah terjaga …………………….
2.     Waktu Menunaikan Solat Tahajud
·         Dilakukan selepas ……………..sehingga…………………..
3.     Isikan tempat kosong berikut tentang kaifiat/Cara Menunaikan Solat Tahajud dalam jadual berikut:

Lafaz niat:
Sahaja aku sembahyang sunat    ……………, ………….. rakaat kerana Allah Taala
Bilangan rekaat
Sekurang-kurangnya ………………….
Bacaan
Pada rekaat pertama. :

Pada rekaat kedua:
Doa
Selepas memberi …………………….,hendaklah membaca…………

4.     Hikmah solat sunat tahajjud
5.     Isikan tempat kosong dalam jadual berikut tentang perbezaan antara solat sunat tahajjud dengan solat hajat:


Solat Tahajjud
Solat Hajat
Tujuan
Dilakukan sebagai …………………pada waktu malam.
Dilakukan kerana memohon …………..Allah agar menunaikan sesuatu hajat.
Masa
Setelah ………….daripada ………… pada waktu ……………
Boleh dilakukan pada waktu …………atau …………...
Cara
Afdhal (lebih baik) dilakukan secara …………………..
Boleh dilakukan ………………….. atau ………………… bergantung kepada hajat.

Sunday, August 26, 2012

FOKUS ULANGKAJI PMR 2012 -IBADAT (SIRI 1)IBADAT
TING 2
  • SOLAT JAMAK DAN QASAR-SOLAT KETIKA MUSAFIR
  • SOLAT SUNAT TAHIYYATUL MASJID DAN SOLAT SUNAT RAWATIB
  • PUASA MENJANA KEPERIBADIAN MUSLIM-RAMADHAN/LAILATUL QADA
TING 3

  • SOLAT KETIKA SAKIT
  • SOLAT HARI RAYA
  • ZAKAT
  • PENGURUSAN JENAZAH
  • SOLAT SUNAT TAHAJJUD

TAJUK 1: SOLAT JAMAK DAN QASAR-SOLAT KETIKA MUSAFIR
   1.     Apakah yang dimaksudkan dengan rukhsah solat? 
   2.     Apakah yang dimaksudkan dengan jamak dan qasar?
   3.     Lengkapkan syarat sah jamak takdim dan takhir berikut.

Jamak Takdim
Jamak Takhir
Dimulakan dengan solat yang waktunya terdahulu iaitu zohor dan magrib


Masih dalam perjalanan sehingga kedua-dua solat selesai didirikan
berterusan kedua-dua Solat tersebut

4.     Nyatakan syarat solat qasar?
5.     Nyatakan 3 hkmat solat jamak dan qasar.

TAJUK 2: TINGKATAN 1
SOLAT SUNAT TAHIYYATUL MASJID DAN SOLAT SUNAT RAWATIB

1.     Apakah yang dimaksudkan dengan  solat sunat tahiyyatul masjid dan solat sunat rawatib
2.     Nyatakan dua contoh solat sunat rawatib
3.     Lengkapkan jadual tentang hikmat solat sunat rawatib berikut:

HIKMAT SOLAT SUNAT RAWATIB
1.     Membentuk sifat ihsan dalam diri
2.      
       3.

4.     Apakah tujuan solat sunat tahiyatul masjid?

TAJUK 3: PUASA MENJANA KEPERIBADIAN MUSLIM-RAMADHAN/LAILATUL QADA (TING. 2)

1.     Nyatakan pengertian puasa?
-       Menahan diri daripada…
2.     Nyatakan dua rukun puasa?
3.     Nyatakan 5 perkara yang membatalkan puasa
4.     Nyatakan syarat wajib puasa?
5.     Nyatakan uzur syarie yang menegah daripada puasa?
6.     Nyatakan uzur yang mengharuskan berbuka puasa?
7.     Nyatakan tiga syarat2 sah puasa
8.     Nyatakan perkara Sunat dalam Ibadah Puasa
9.     Nyatakan hikmah puasa
10.  Akibat tidak berpuasa?
11.  Golongan yang diharuskan berpuasa
12.  Maksud dan contoh Qada, fidyah dan kifarah puasa
13.  Nyatakan contoh bagi jenis puasa berikut:
a.     Puasa wajib
b.    Puasa sunat
c.     Puasa makruh
d.    Puasa haram

TOPIK 4: SOLAT KETIKA SAKIT

1.     Nyatakan maksud solat ketika sakit
2.     Nyatakan kaifiat (cara) solat ketika sakit
3.     Nyatakan hikmat rukhsah solat ketika sakit
a.     Menunjukkan Islam ialah agama yang mudah
b.    ………………..
c.     …………..
4.     Sebab diwajibkan solat walaupun ketika sakit
a.     Solat merupakan ibadah terpenting dalam Islam
b.    ………………..
c.     …………..

TOPIK 5: SOLAT HARI RAYA
1.     Apakah yang dimaksudkan dengan solat Aidil Fitri dan Aidil Adha?
2.     Tuliskan 4 amalan sunat sebelum solat Aidil Fitri dan Aidil Adha?
3.     Lengkapkan jadual tentang solat cara solat hari raya.
Cara Solat Aidil Fitri Dan Aidil Adha
Waktu

Bilangan rakaat

Bilangan takbir
Rakaat pertama:
Rakaat kedua:
Bilangan tasbih
Rakaat pertama:
Rakaat kedua:
Perbezaan Antara Solat Hari Raya Dengan Solat Jumaat

Perkara
Solat hari raya
Solat Jumaat
Hukum
Sunat kepada ….
Wajib kepada setiap lelaki ………… yang ……………
Waktu


Khutbah
…………… solat.
………….. solat.
Tempat


Bilangan Jemaah
.
Wajib berjemaah sekurang-kurangnya …………………...