Monday, August 27, 2012

FOKUS ULANGKAJI PMR 2012-IBADAT (SIRI 2)


TOPIK 6 :ZAKAT
1.     Syarat-syarat wajib zakat harta benda
2.     Jenis-jenis harta yang diwajibkan zakat
3.     Lengkapkan jadual berikut tentang nisab dan haul zakat
JENIS ZAKAT
NISAB
HAUL
KADAR ZAKAT
Binatang ternakan
Biri-biri/kibas:
Kambing/lembu/kerbau:
Unta :

Biri-biri/kibas:
Kambing/lembu/kerbau:
Unta :

Hasil pertanian.

Emas, perak, dan mata wang.
EMAS:
PERAK :
MATAWANG:
EMAS:
PERAK :
MATAWANG:

Perniagaan

Harta rikaz dan galian
4.     Jelaskan ASNAF YANG BERHAK MENERIMA ZAKAT berikut:

ASNAF
MAKSUD
HIKMAT DITENTUKAN ASNAF
1.     FAKIR

2.     MISKIN

3.     AMIL4.     MUALLAF5.     HAMBA6.     AL-GHARIMIN7.     FI SABILILLAH8.     IBNU SABIL
5.     Nyatakan peranan Institusi pengurusan zakat di Malaysia?
6.     Nyatakan perbezaan ANTARA ZAKAT, SEDEKAH DAN CUKAI dalam jadual berikut:


ZAKAT
SEDEKAH
CUKAI
HukumMasaJenis
HartaKadar
TOPIK 7: PENGURUSAN JENAZAH

1.    Nyatakan kewajipan terhadap jenazah
2.     Nyatakan Tindakan awal ketika berlaku kematian
3.     Nyatakan Maksud memandikan jenazah
4.     Nyatakan Tujuan memandikan jenazah
5.     Nyatakan Hikmat memandikan jenazah
6.     Apakah maksud mengkafankan jenazah
7.     Nyatakan Hikmah mengkafankan jenazah
8.     Nyatakan Maksud solat jenazah
9.     Nyatakan Tujuan solat jenazah
10.  Nyatakan Syarat sah solat jenazah
11.  Nyatakan Rukun solat jenazah
12.  Nyatakan Hikmah solat jenazah
TOPIK 8: SOLAT SUNAT TAHAJJUD
1.     Nyatakan maksud Solat Sunat Tahajud
-       Sembahyang sunat yang dilakukan setelah terjaga …………………….
2.     Waktu Menunaikan Solat Tahajud
·         Dilakukan selepas ……………..sehingga…………………..
3.     Isikan tempat kosong berikut tentang kaifiat/Cara Menunaikan Solat Tahajud dalam jadual berikut:

Lafaz niat:
Sahaja aku sembahyang sunat    ……………, ………….. rakaat kerana Allah Taala
Bilangan rekaat
Sekurang-kurangnya ………………….
Bacaan
Pada rekaat pertama. :

Pada rekaat kedua:
Doa
Selepas memberi …………………….,hendaklah membaca…………

4.     Hikmah solat sunat tahajjud
5.     Isikan tempat kosong dalam jadual berikut tentang perbezaan antara solat sunat tahajjud dengan solat hajat:


Solat Tahajjud
Solat Hajat
Tujuan
Dilakukan sebagai …………………pada waktu malam.
Dilakukan kerana memohon …………..Allah agar menunaikan sesuatu hajat.
Masa
Setelah ………….daripada ………… pada waktu ……………
Boleh dilakukan pada waktu …………atau …………...
Cara
Afdhal (lebih baik) dilakukan secara …………………..
Boleh dilakukan ………………….. atau ………………… bergantung kepada hajat.

No comments:

Post a Comment