Monday, September 24, 2012

FOKUS IBADAT :TINGKATAN 3 – SOALAN PERBEZAANSoalan : Jelaskan perbezaan rukhsah solat ketika sakit dan musafir

Cara Solat
Rukhsah ketika Sakit
Rukhsah Ketika Musafir
Keadaan Solat
Dilakukan mengikut keupayaan pesakit sama ada secara duduk, berbaring mengiring, menelentang, isyarat mata atau isyarat hati.
Boleh dilakukan secara jamak, qasar atau kedua-duanya sekali. Harus juga dilakukan secara sempurna.
Tempoh pelaksanaan
Sepanjang berada dalam keadaan sakit.
Semasa berada dalam musafir.

Soalan : Jelaskan Perbezaan Antara Solat Hari Raya Dengan Solat Jumaat

Perkara
Solat hari raya
Solat Jumaat
Hukum
Sunat kepada lelaki dan perempuan.
Wajib kepada setiap lelaki mukallaf yang bermukim.
Waktu
Pada waktu pagi (dhuha) setiap 1 Syawal dan 10 Zulhijjah.
Pada waktu Zohor setiap hari Jumaat.
Khutbah
Selepas solat.
Sebelum solat.
Tempat
Masjid, surau aiau padang.
Masjid atau surau.
Bilangan Jemaah
Boleh dilakukan sendirian atau secara berjemaah tetapi tidak ditentukan bilangannya.
Wajib berjemaah sekurang-kurangnya 40 orang.
Takbir
Disunatkan takbir dan tasbih sebelum membaca al-Fatihah.
Tiada takbir dan tasbih sebelum membaca al-Fatihah.


Soalan : Jelaskan Perbezaan Antara Solat Sunat Hajat Dengan Solat Sunat Rawatib
Perkara
Solat Hajat
Solat Rawatib
Masa
Boleh dilakukan bila-bila masa kecuali waktu yang diharamkan. Afdal dilakukan pada pertengahan malam.
Dilakukan mengiringi solat fardu iaitu sebelum dan selepas solat fardu (kecuali Subuh dan Asar disunatkan sebelum solat sahaja)
Bilangan
Rekaat
Boleh dilakukan 2, 4, atau 12 rekaat.
Dilakukan 2 atau 4 rekaat sahaja.
Doa
Terdapat doa khusus yang ma’sur.
Tidak terdapat doa khusus.
Cara
Boleh dilakukan secara berjemaah.
Hanya dilakukan secara sendirian.


Soalan : Jelaskan perbezaan antara solat sunat tahajjud dengan solat hajat


Solat Tahajjud
Solat Hajat
Tujuan
Dilakukan sebagai memulakan ibadat pada waktu malam.
Dilakukan kerana memohon bantuan Allah agar menunaikan sesuatu hajat.
Masa
Setelah jaga daripada tidur pada waktu malam.
Boleh dilakukan pada waktu malam atau siang.
Cara
Afdhal (lebih baik) dilakukan secara bersendirian.
Boleh dilakukan bersendirian atau berjemaah, bergantung kepada hajat.

Soalan : Jelaskan perbezaan antara zakat, sedekah dan cukai

Perkara
Zakat Harta
Sedekah
Cukai

Penger-tian
Mengeluarkan sebahagian daripada tertentu bertujuan diberikan kepada orang yang berhak menerimanya.
Bantuan kepada orang fakir dan miskin dalam bentuk harta atau perkhidmatan.
Bayaran yang dikenakan oleh kerajaan kepada individu bekerja, syarikat dan perbadanan untuk perbelanjaan
negara.
Hukum
Wajib
Sunat
Tanggungjwab di sisi undang-undang
Masa
Sekali dalam setahun
Bila-bila masa
Sekali dalam tahun masihi
Jenis
Harta
Jenis harta yang ditentukan syarak.
Sebarang harta yang halal
Harta atau pendapatan
Kadar
Mengikut kadar yang ditetapkan syarak
Mengikut kemampuan
Mengikut kadar yang ditetapkan kerajaan
Peng-gunaaan
Asnaf
Terbuka
Semua rakyat
Taraf
Kekal
Pilihan
Berubah berdasarkan keperluan sesebuah kerajaan.

FOKUS IBADAT : SOALAN PERBEZAANTINGKATAN 1:- IBADAT

Perbezaan makna antara Fardhu Ain dan Kifayah
Fardu Ain
Fardu Kifayah
perkara yang wajib ditunaikan oleh setiap orang Islam. Berdosa jika tidak melaksanakannya.
perkara yang wajib dilaksanakan oleh sebahagian orang Islam sahaja, sekiranya tidak ada seorang pun daripada anggota masyarakat yang melaksanakannya, semua   masyarakat tersebut akan berdosa.

Contoh amalan fardhu ain dan kifayah

Fardu Ain
Fardu Kifayah
1.    menunaikan solat fardu;
2.    berpuasa pada bulan Ramadan;
(a)    solat berjemaah;
(b)   menguruskan jenazah

TAJUK : BERSUCI ASAS KEBERSIHAN

SOALAN :Nyatakan Perbezaan amalan antara orang yang pembersih dengan orang yang pengotor:

Orang yang pembersih
Orang yang pengotor
1.    menjaga kebersihan makanan, pakaian dan persekitaran;
2.    mengambil makanan dan minuman yang halal;
3.    mengamalkan akhlak yang mulia.

1.    mengabaikan kebersihan diri, pakaian, makanan dan persekitaran;
2.    makan dan minum daripada sumber yang haram dan syubhah.
3.    mengamalkan sifat-sifat mazmumah dalam kehidupan.


JENIS-JENIS MANDI

JENIS
MAKNA
mandi wajib
mandi yang diwajibkan dan disertai dengan niat kerana berlaku hadas besar seperti berjunub, haid, keluar mani dan mati kecuali mati syahid;
mandi sunat
mandi yang disunatkan dan disertai dengan niat kerana tujuan-tujuan tertentu seperti mandi hari Jumaat dan mandi hari raya
mandi harus
mandi selain daripada mandi wajib dan mandi sunat seperti mandi untuk kebersihan dan kesegaran badan

JENIS-JENIS MAKMUM

JENIS
MAKNA
makmum muafik
makmum yang sempat membaca Al Fatihah ketika imam masih berdiri dalam rakaat pertama.
makmum masbuk
makmum yang tidak sempat membaca Al Fatihah bersama imam kerana imam telah rukuk.

PERBEZAAN SOLAT SUNAT TAHIYATUL MASJID DAN SOLAT SUNAT RAWATIB


Solat Sunat Tahiyatul Masjid
Solat Sunat Rawatib
MAKSUD
solat sunat dua rakaat yang dilakukan setiap kali masuk ke dalam masjid sebelum duduk.
solat sunat yang dilakukan sebelum dan selepas solat fardu
TUJUAN
solat ini ialah bagi menghormati masjid sebagai rumah Allah  SWT.
(a)    menyempurnakan kekurangan pahala dalam solat fardu;
(b)   meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT


                                        
IBADAT: TING 2

SOALAN :NYATAKAN PERBEZAAN ANTARA SOLAT JAMAK DAN QASAR

Solat Qasar
Jamak
Solak jamak ialah menghimpunkan dua solat fardu dalam satu waktu dengan syarat-syarat tertentu
memendekkan solat empat rakaat menjadi dua rakaat.


SOALAN :NYATAKAN PERBEZAAN ANTARA SOLAT JAMAK TAQDIM DAN JAMAK TAKHIR

 solat jamak takdim
Solat jamak takhir
menghimpunkan dua solat fardu dalam waktu pertama. Contohnya menunaikan solat Zuhur dan solat Asar dalam waktu Zuhur
menghimpunkan dua solat fardu dalam waktu kedua. Contohnya menunaikan solat Zuhur dan solat Asar dalam waktu Asar

SOALAN :NYATAKAN PERBEZAAN ANTARA ZAKAT FITRAH DAN HARTA

ZAKAT FITRAH
ZAKAT HARTA
mengeluarkan makanan asasi bagi    sesebuah negara tertentu dengan kadar yang tertentu dan diberikan kepada golongan tertentu dengan syarat-syarat tertentu
mengeluarkan harta-harta tertentu dengan kadar yang tertentu dan diberikan kepada golongan tertentu dengan syarat-syarat tertentu