Tuesday, October 19, 2010

NOTA PENTING HADIS DAN SOALAN - TING 5

TAJUK : ORANG BERIMAN KEKASIH ALLAH
Pengertian wali
Dari segi bahasa : bantuan atau perlindungan daripada Allah
Dari segi istilah : manusia biasa yang beriman, bertaqwa, beristiqamah melaksanakan perintah Allah dan menjauhkan segala laranganNya secara zahir dan batin.
Ciri-ciri orang soleh
1. Berilmu
2. Beramal
3. Berakhlak mulia
Amalan-amalan sunat yang boleh mendekatkan diri kepada Allah
1. Solat sunat
2. Puasa sunat
3. Membaca al-Quran
4. Berzikir
5. Berdoa
Kelebihan orang yang melakukan ibadah-ibadah nawafil
1. Disayangi Allah dan rasul
2. Berkat kehidupannya
3. Terpelihara daripada melakukan perkara maksiat
4. Makbul doa
5. Mendapat ganjaran pahala dan syurga
6. Mengecapi kenikmatan beribadah
Pengajaran hadith
1. Kekasih Allah ialah mukmin yang banyak melakukan ibadah nawafil.
2. Orang yang hampir dengan Allah ialah mukmin yang berilmu, beramal dan berakhlak mulia.
3. Allah memperkenankan doa orang yang hampir kepadaNya.
Contoh Soalan
1. Senaraikan ciri-ciri orang yang soleh.
2. Jelaskan amalan-amaln sunat untuk mendekatkan diri kepada Allah.
3. Nyatakan kelebihan orang yang melakukan ibadat naufal (sunat)
4. Jelaskan tiga pengajaran yang dapat diambil dari hadith di atas.

No comments:

Post a Comment