Monday, October 11, 2010

ISTILAH-ISTILAH DALAM BAB AKIDAH TING. 5

BIL
ISTILAH

MAKSUD / PENGERTIAN

1.
Iman
Membenarkan di hati, berikrar dengani lidah dan mengamalkan dengan anggota badan
2
Ahli Sunnnah waljamaah
Kumpulan yang berpegang teguh dengan al-Quran, Sunnah Rasulullah s.a.w. dan perkara yang dibawa oleh para sahabat baginda serta menentang perkara-perkara bid’ah, Mereka juga dinamakan dengan Ahli al-Sunnah wal Jamaah, al-Salaful Salih dan Ahli al-Hadis
3
Syiah
Kumpulan yang mendokong cita-cita untuk menjadikan Saidina Ali sebagai khalifah selepas kewafatan Rasulullah s.a.w.
4
Al-Khawarij
Kumpulan yang menyokong Saidina Ali yang berjuang menentang Muawiyah b. Abi Sufian tetapi tidak menerima Majlis Tahkim
5
Kafir
Orang yang mengingkari salah satu daripada prinsip akidah yang telah dijelaskan dalam al-Quran dan Hadis
6
Musyrik
Orang yang menyengutukan Allah dengan sesuatu atau menyamakan sesuatu dengan Allah pada zat sifat atau perbuatan
7
Munafik
Orang yang menzahirkan keimanan dan menyembunyikan kekufuran di dalam hati
8
Fasiq
Orang yang tidak taat kepada Allah dan Rasulnya dengan melakukan dosa besar atau berterusan melakukan dosa kecil
9
Murtad
Orang yang keluar daripada agama Islam sama ada dengan perkataan perbuatan atau iktikad.
10
Mulhid
Orang yang tidak beragama
11
Ajaran sesat
Ajaran atau amalan yang didakwa sebagai ajaran Islam sedangkan hakikatnya bercanggah dengan al-Quran dan al-Sunnah.

No comments:

Post a Comment