Sunday, June 19, 2011

TEKNIK BELAJAR DALAM KELAS

1. TEKNIK MENDENGAR

MASALAH-MASALAH PELAJAR MENDENGAR DALAM KELAS
 1. Tidak memberi perhatian penuh.
 2. kurang berminat
 3. Pelajar berbual dalam kelas
 4. Anggap pelajaran payah/susah
 5. Suka berkhayal
 6. Pelajar dalam keadaan sedih dan marah
 7. Kurang perbendaharaan
 8. Pelajar tidak dapat mengenal pasti fakta/isi penting
 9. Suara penyampai kurang jelas/kurang fasih
 10. Tidak minat dengan guru yang mengajar.
TEKNIK-TEKNIK MENDENGAR SECARA BERKESAN

 1. Berikan tumpuan
 2. Tingkatkan minat
 3. Jangan berbual
 4. Jangan bermain/bergurau ketika guru mengajar
 5. Kemukakan soalan sekiranya tidak faham
 6. Berikan tumpuan pada bahan pelajaran yang diterangkan
 7. Kekalkan minda terbuka, jangan ada perasaan buruk kepada guru
 8. Elakkan mengkritik guru yang sedang memberi penjelasan
 9. Buat nota dengan ayat sendiri
 10. Membaca terlebih dahulu supaya anda dapat memahami yang yang diterangkan
- SILA AMALKANNYA UNTUK MENINGKATKAN TAHAP KEFAHAMAN ANDA DALAM KELAS.

No comments:

Post a Comment