Wednesday, June 15, 2011

SKEMA PEMARKAHAN EXAM K1- P.ISLAM SEM. 1- TING. 4 2011


1

C

11

A

21

Fitnah

31

Mentatu badan

2

C

12

B

22

Dipotong tangan

32

Pembedahan utk kecantikan

3

A

13

D

23

Umrah

33

Memakai emas bagi lelaki

4

C

14

A

24

Syarikat

34

Akil / baligh

5

D

15

D

25

Qudum

35

Merdeka

6

A

16

C

26

Sekali

36

Berkemampuan

7

D

17

B

27

An- nasi’ah

37

Sembah berhala

8

D

18

B

28

Qazaf

38

Khafi

9

A

19

A

29

Tawaf

39

Rejam sampai mati

10

A

20

C

30

Wida’

40

Sebat 100 kali

BAHAGIAN B

1.

(a)

(i)

Kufur hakikat ialah engkar atau menafikan rukun iman dan menolak syariat yang dibawa oleh rasulullah s.a.w.

[1x2M =2 M](ii)

Dua contoh kufur hakikat

1. Tidak mengaku balasan di akhirat

2. Menolak hukum yg terdapat dalam al-Quran

3. Mengatakan solat merugikan masa

4. Mengatakan puasa ramadan melemahkan ekonomi

[2x1M =2M](iii)

Perbezaan antara kufur dan syirik

PERKARA

KUFUR

SYIRIK

MAKNA

Tidak percaya kepada rukun iman

Menyengutukan Allah dengan sesuatu yang lain

[1x2M=2 M]


(b)

(i)

Maksud ialah minuman yang memabukkan yang diperbuat daripada perahan buah-buahan yang diperam.

[1x2M =2 M](ii)

Arak diharamkan kerana:

1. Menjaga kewarasan akal fikiran

2. Mengelakkan pergaduhan

3. Mengekalkan kesihatan fizikal dan mental

4. Mengelakkan penyakit berbahaya

5. Menjamin keharmonian keluarga

6. Membendung jenayah

[2x2M =4 M](iii)

Langkah-langkah membendung gejala minum arak dalam masy.

1. Menguatkuasakan undang-undang Islam iaitu sebatan 40 kali kepada peminum arak

2. Mengadakan kempen keburukan arak dimedia massa

3. Menutup pusat penjualan arak.

4. Meningkatkan kawalan dan penguatkuasaan.

5. Menaikkan kain rentang ttg pengharaman dan keburukan arak.

6. Lain-lain jawapan yang munasabah

[2x2M =4 M]


(c)


Cara-cara bagi mengatasinya.

1. Memantapkan ilmu pengetahuan agama dalam masyarakat

2. Melaksanakan hukum Islam terhadap jenayah zina dan buang anak

3. Menutup pusat-pusat hiburan dan maksiat

4. Mengawal pergaulan antara lelaki dan wanita.

5. Lain-lain jawapan yang munasabah

[2x2M=4 M]

2.

(a)

(i)

Disunatkan melakukan ibadah korban bermula selepas solat aidil adha 10 Zulhijjah hingga terbenam matahari 13 zuhijjah.

[1x2M =2 M](ii)

Cara menggalakkan masyarakat Islam melakukan ibadah korban.

 1. Mengadakan kempen tentang kelebihan ibadat korban
 2. Mengeluarkan risalah-risalah tentang korban
 3. Mengadakan ceramah-ceramah sebelum kedatangan korban
 4. Menghebahkan ibadat korban dalam media massa.

[1x2M =2 M](iii)

Perbezaan antara korban dan sembelihan

PERKARA

KORBAN

SEMBELIHAN

MASA

Bermula selepas solat hari raya 10 zulhijjah hingga 13 zulhijjah

Pada bila-bila masa

PEMBAHAGIAN DAGING

Wajib dibahagikan kepada fakir miskin

Tidak wajib dibahagikan kepada fakir miskin


Tidak boleh diberikan kepada orang kafir

Boleh diberikan kepada sesiapa sahaja[2x2M =4 M]


(b)

(i)

Rukun-rukun jual beli

 1. Penjual dan pembeli
 2. Barang
 3. Harga
 4. Sighah

[4x1M =4 M](ii)

Dua jenis jual beli yang dilarang dan tidak sah serta contohnya

JENIS JUAL BELI

CONTOH

1. Menjual barang yang disimpan untuk tujuan maksiat .

Patung berhala, salib

2. Barang yang tidak dimiliki dengan sempurna .

Burung di udara

3. Menjual buah-buahan yang masih dipokok kecuali nyata masaknya

Menjual buah yang masih putik.

4. Menjual daging dengan daging

Menjual dengan seekor kambing dengan daging lembu.

5. Juala bersyarat

Saya jual kereta saya dengan harga RM 5000 dengan syarat kamu jual kereta kamu dengan harga RM 10,000

(2x2M=4 M)(iii)

Dua jenis umrah yang perlu dilontar

 1. Ula
 2. Wusta
 3. Aqabah

[2x1M =2 M](iv)

Dua perkara larangan ihram

 1. Memakai pakaian berjahit bagi lelaki
 2. Menutup kepala bagi lelaki
 3. Menutup muka bagi wanita
 4. Memakai wangi-wangian
 5. Memotong kuku, mencabut bulu.
 6. Bercumbuan
 7. Melakukan persetubuhan
 8. Memburu binatang buruan
 9. Mencabut tumbuh-tumbuhan

[2x1M =2 M]

3.

(a)

(i)

Perlantikan Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah.

1. Selepas kewafatan rasulullah s.a.w., beberapa golongan berkumpul di Darul Nadwah

2. Mereka mencadangkan wakil masing-masing utk mengantikan Rasulullah.

3. Abu Bakar datang dan mencadangkan Umar menjadi khalifah

4. Umar menolak dan mencadangkan Abu Bakar lalu dipersetujui oleh orang ramai.

(4x1M =4 M)(ii)

Dua polisi pemerintahan khalifah Abu Bakar.

 1. Memerangi golongan murtad dan nabi palsu.
 2. Menggerakkan semula tentera Usamah bin zaid
 3. Melantik khalifah selepasnya untuk mengelakkan perbalahan.

(2x2M =4 M)


(b)

(i)

Dua sebab Nu’man bin Thabit lebih dikenali dengan gelaran Abu Hanifah kerana;

- salah seorang anaknya bernama Hanifah

- menbawa penanya kemana sahaja.

[2x 1M =2 M](ii)

Dua sumbangan Imam Abu Hanifah terhadap Tamadun Islam

1. Kebanyakkan masa digunakan untuk mengajar di masjid.

2. Ulama pertama menyusun kitab mengikut bab dan fasal

3. Amat teliti dalam menentukan hukum mengikut martabat hadis

4. Menyusun cara mengeluarkan hukum berdasarkan kaedah tertentu.

5. Antara kitab karangan beliau ialah al-Fiqh al-Akbar dan al-Faraid

6. Menerima hanya hadis sahih dan kuat sanadnya.

[2x1M =2 M](ii)

Dua sebab beliau dipenjarakan- tidak mahu menerima jawatan hakim di Baghdad.

[1x2M =2 M]


(c)

(i)

Hukum menjaga orang sakit ialah fardhu kifayah

[1x2M =2 M](ii)

Adab menjaga orang sakit

 1. Memberi peringatan bahawa sakit adalah sebahagian daripada ujian Allah.

2. Menasihati pesakit supaya bersabar dan tabah menghadapi ujian Allah.

3. Mengingatkan pesakit supaya menunaikan solat lima waktu.

4. Membantu pesakit menjalankan kewajipan kepada Allah seperti membantunya mengambil wuduk

5. Mengingatkan pesakit supaya sentiasa mengingati Allah.

[4x1M =4 M]


4

(a)

(i)

Cara pelantikan khalifah Umar al-Khattab

 1. Sebelum khalifah Abu Bakar meninggal dunia, beliau telah berbincang dengan sahabat dan mencadangkan Umar al-Khattab dan mereka bersetuju.
 2. Usman bin Affan ditugaskan menulis wasiat dan dibacakan kepada sahabat serta orang ramai dan mereka bersetuju.

[2x1M =2 M](ii)

Sumbangan Khalifah Umar al-Khattab kepada tamadun Islam

 1. Menyusun pertadbiran majlis syura
 2. Menubuhkan beberapa jabatan seperti Dewan al-Jund dan dewan al-Kharaj
 3. Menyusun undang-undang tanah negara
 4. Mengisytiharkan kalender hijrah
 5. Menubuhkan pasukan polis dan tentera.

[2x2M =4 M]


(b)

(i)

Terangkan biodata Imam as-Syafie beliau secara ringkas.

 1. Nama sebenarnya ialah Muhammad bin Idris bin Abbs
 2. Dilahirkan di Gaza, Palestin
 3. Lahir pada tahun 150 hijrah/767 M
 4. Ayahnya meninggal dunia ketika masih dalam kandungan ibunya.
 5. Digelar as-Syafei sempena nama datuknya syafi’
 6. Ibunya bernama Fatimah bin Abdullah
 7. Meninggal dunia pada 29 Rejab tahun 204 Hijrah/820 M

[2x1M =2 M](ii)

Dua buah kitab karangan beliau yang terkenal.

 1. Al-Umm
 2. Al-Risalah

[1x2M =2 M](iii)

Dua sifat yang perlu anda contohi

 1. Rajin belajar
 2. Peribadi yang mulia

[1x2M =2 M]


(c)

(i)

Adab-adab menjaga kebersihan diri.

 1. Mandi
 2. Menyikat rambut
 3. Bersugi atau menggosok gigi
 4. Memotong kuku.
 5. Bergunting misai dan mencabut bulu ketiak dan ari-ari

[4x1M =4 M](ii)

Panduan berpakaian

1. Berniat untuk menzahirkan mensyukuri nikmat allah

2. Bukan bertujuan berbangga diri

3. Bertujuan menutup aurat

4. Tidak jarang yang menampakkan aurat

5. Tidak ketat yang boleh melihatkan susuk tubuh badan

6. Tidak menyerupai pakaian upacara agama bukan Islam

[4x1M =4 M]

No comments:

Post a Comment