Sunday, October 23, 2011

Senarai Semak Untuk Keberkesanan Ulangkaji Menghadapi Peperiksaan.


1.      Buat satu senarai semua topik yang termaktub dalam silibus peperiksaan anda bagi sesuatu subjek. Katakan subjek K semuanya ada 14 topik.

2.      Atur topik mengikut kategori tertentu.Kategori ini mungkin dari segi:
a.       Kefahaman
                                                              i.      Topik paling tidak difahami
                                                            ii.      sederhana difahami,
                                                          iii.      paling difahami atau

b.      kategori Topik yang
                                                              i.      paling penting (maknanya kemungkinan keluar dalam peperiksaan amat tinggi)
                                                            ii.       topik yang paling tidak penting.

3.      Kemudian buat satu jadual meliputi:
a.       Topik mana dulu perlu diperkemaskan untuk seminggu atau dua minggu akan datang dan seterusnya hingga dua tiga minggu sebelum peperiksaan. Kemudian setelah anda kenalpasti topik mana dan bila kena ulangkaji, maka lakukanlah apa yang dirancangkan.

4.      Baca buku ulangkaji yang berbeza penerbitannya (bukan Penerbit Sasbodi atau Shortman sahaja, mungkin rujuk juga penerbit lain seperti Fajar Bukit, Nadilmu dsb — jangan beli buku dari semua penerbit itu, berkongsi dengan kawan, jimat duit !)

5.      Oleh kerana ia melibatkan banyak matapelajaran, justeru banyak tajuk, maka buat perancangan yang lebih terperinci. Jangan bimbang ambil masa dua tiga jam pagi esok atau petang lusa dan rancang dengan bijaksana. Kata “mereka yang gagal merancang sebenarnya merancang untuk gagal” !

No comments:

Post a Comment