Tuesday, September 6, 2011

BELAJAR SAMBIL BERMAIN-4SS1

Salah satu cara belajar yang efektif untuk membantu mengingat fakta dan isi penting.Pelajar dibahagikan kepada dua orang dalam satu kumpulan, diberikan duit 2000 setiap satu kumpulan. Setiap kumpulan tersebut dkehendaki melalui 4 checkpoint yang ditandakan sebagai checkpoint akidah , ibadat, akhlak dan sirah. Apabila sampai disetiap checkpoint , mereka dikehendaki menjawab soalan setiap soalan yang betul , dibayar 100 tambahan dan jika salah dikehendaki membayar 100 kepada penjaga checkpoint tersebut. Hasil penelitian dan pemerhatian, cara ini sangat membantu pelajar mengingat fakta dan menyeronokkan. Di akhir sesi, kumpulan pelajar yang memperolehi kutipan wang paling banyak diberi hadiah bagi tempat pertama , kedua dan ketiga. Kepada yang menang tahniah, yang kurang berjaya , terus usaha lagi. Direkodkan jumlah kutipan tertinggi 3400.

No comments:

Post a Comment